112

Kritiek inspectie op blussen Amstelveense kerkbrand: 'Brandkranen waren onvindbaar of werkten niet'

Bij het blussen van de brand in de Amstelveense Sint Urbanuskerk, vorig jaar september, gingen dingen mis. Zo was de brand moeilijk te bestrijden doordat de bluswatervoorziening niet op orde was. De brandweerlieden valt echter niets te verwijten.

Dat concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid in een onderzoek. Bij de brand raakte een deel van de net gerestaureerde kerk zwaar beschadigd.

Lees ook: Grote brand legt kerk Amstelveen in de as

Kranen waren onvindbaar of defect

De locoburgemeester kondigde destijds al snel een onafhankelijk onderzoek aan, vooral omdat verhalen de ronde gingen dat het te lang duurde voordat het blussen op gang kwam.

Lees ook: Verwoestende kerkbrand Amstelveen ontstond in meterkast

De inspectie stelt nu dat de gemeente is tekortgeschoten in het zorgen voor voldoende bluswater. De kranen waren onvindbaar, onbereikbaar of werkten niet. De gemeente had de bluswatervoorziening niet hoog op de agenda staan, stelt de inspectie.

Schadebeperking

De brand was laat ontdekt en kon zich binnenin de kerk snel verspreiden. Bij aankomst van de brandweer was de brand al zo groot dat het onmogelijk was de schade beperkt te houden. Zelfs indien alle brandkranen hadden gewerkt en water uit een nabije poel direct als bluswater gebruikt had kunnen worden, zou de brand niet anders zijn verlopen, aldus de inspectie. Inzet van de brandweer was om te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar de pastorie, de klokkentoren en het woonhuis. Dat is gelukt.

De inspectie adviseert de gemeente vast te leggen wie de regie en sturing heeft op de bluswatervoorziening en wie moet zorgen dat de nodige activiteiten worden uitgevoerd. De brandweer moet haar informatie over de locaties van de brandkranen actualiseren. En die informatie moet weer worden doorgegeven aan het waterleidingbedrijf.

ANP/Redactie