Politiek

'Kinderen moeten niet meer 's nachts in de cel worden opgesloten'

Kinderombudsman Margrite Kalverboer wil dat kinderen voor een klein vergrijp niet meer een nacht in de cel worden gezet. Defence for Children becijferde dat in Nederland in 2017 ruim 28.000 minderjarige verdachten gehoord werden door de politie. Daarvan werden ruim 5.000 kinderen in verzekering gesteld.

Minderjarigen die zijn opgepakt moeten niet alleen maar worden gezien als verdachte maar vooral ook als kind, stelt Kalverboer in het rapport ‘Hoeveel nachtjes nog?’. Ook Defence for Children¬†vindt dat er meer aandacht moet komen voor de rechten van kinderen zodat zij niet onnodig lang in voorarrest zitten en de omstandigheden meer kindgericht worden.

“Het is voor kinderen heel ingrijpend om in een cel te worden opgesloten, helemaal ‘s nachts”, vindt de Kinderombudsman. “Als kinderen toch worden opgesloten, moet de politie heel goed kunnen uitleggen waarom.”

Piketadvocaat

Een reden dat kinderen in afwachting van verhoor worden vastgezet, is dat ze dan recht hebben op een piketadvocaat. Als ze naar huis worden gebracht, vervalt dat recht. Daar moet volgens Kalverboer verandering in komen.

De Kinderombudsman wil dat de Nationale Politie gaat onderzoeken of kinderen het verhoor thuis af kunnen wachten en ze vindt dat er richtlijnen moeten komen over wanneer een kind kan worden vastgezet. Kalverboer vraagt het ministerie van Justitie en Veiligheid ervoor te zorgen dat piketadvocaten altijd bereikbaar zijn.

‘Rapport is waardevolle bijdrage’

Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat weten dat ‘de aanbevelingen van de Kinderombudsman een waardevolle bijdrage zijn aan het scherp houden van het belang van het kind in het strafrechtelijke proces’. Ze laat weten het rapport verder te bestuderen en later met een uitgebreide inhoudelijke reactie erop te komen. Daarnaast zal de Kinderombudsman, samen met de ketenpartners, worden uitgenodigd op het ministerie om het rapport toe te lichten en daar verder over te spreken.