Inspectie: veel fouten bij Calvijn College in Amsterdam

Het Calvijn College in Amsterdam heeft bij de examens veel fouten gemaakt. Dat blijkt uit onderzoek van de Onderwijsinspectie.

De vmbo-school heeft zich bij de planning en afname van schoolexamens niet gehouden aan de regels van het eigen examenreglement en ook de regels uit het wettelijke Eindexamenbesluit werden niet allemaal gevolgd.

De inspectie deed het onderzoek omdat eerder dit jaar een groot deel van de 77 examenkandidaten in totaal 180 toetsen moesten inhalen omdat een deel van de schoolexamens niet was afgenomen.

Lees ook: 68 van de 77 Leerlingen Calvijn College moeten alsnog toetsen maken

Uit het onderzoek blijkt ook dat door schoolleiding en bestuur aan docenten onvoldoende gevraagd wordt verantwoording af te leggen over het opstellen en uitvoeren van het examenreglement en het zogenoemde Programma Toetsing en Afsluiting (PTA). De school moet dit volgens de inspectie beter gaan aanpakken. Er wordt daarnaast door het examensecretariaat, teamleiding, directie en bestuur onvoldoende ondersteund, gecontroleerd en effectief gestuurd om het programma van toetsing en afsluiting zorgvuldig af te ronden en de kwaliteit van de examinering te waarborgen.

Lees ook: Meer eindexamenkandidaten Calvijn College geslaagd

Barbara Dijkgraaf, voorzitter van het College van Bestuur van scholenkoepel ZAAM, zegt maatregelen te nemen naar aanleiding van het rapport. “‘Ik kan me voorstellen dat je schrikt als je het rapport leest, want er zijn natuurlijk ernstige tekortkomingen geweest”, zegt Dijkgraaf tegen de Amsterdamse zender AT5. Er worden op de school twee examensecretarissen aangesteld in plaats van één en het examenproces wordt eenvoudiger.

Het bestuur blijft wel aan. ‘Wij nemen onze verantwoordelijkheid en ik denk dat onze organisatie erbij gebaat is dat we rust en continuïteit op het gebied van bestuur en schoolleiding hebben’, aldus Dijkgraaf. “En we zetten de schouders eronder en gaan dit probleem goed oplossen.”

ANP