Gezondheid

OM direct naar Hoge Raad in euthanasiezaak

Het Openbaar Ministerie stapt direct naar de Hoge Raad om een uitspraak te krijgen in de euthanasiezaak van een voormalig verpleeghuisarts. De arts had euthanasie toegepast op een zwaar dementerende en wilsonbekwame patiënte. De rechtbank had eerder deze maand de arts ontslagen van alle rechtsvervolging.

Het OM gaat niet in beroep bij het gerechtshof maar wil meteen ‘cassatie in het belang der wet’. De procureur-generaal gaat nu rechtsvragen over de kwestie stellen aan de hoogste rechter. Door deze stap van het OM is de zaak voor de arts definitief voorbij. Het oordeel van de rechtbank is nu definitief.

Wilsverklaring maar onduidelijke signalen

De inmiddels gepensioneerde arts pleegde euthanasie op de 74-jarige patiënte in april 2016. De vrouw had een schriftelijke wilsverklaring opgesteld. Daarin stond dat ze euthanasie wilde wanneer zij wegens dementie zou worden opgenomen in een verpleeghuis en zij de tijd daarvoor rijp achtte. Toen ze eenmaal in het verpleeghuis in Den Haag zat, gaf de vrouw gemengde signalen over haar doodswens. Toch ging de verpleeghuisarts in goed overleg met de familie over tot euthanasie.

Lees ook: Openbaar Ministerie: euthanasie op alzheimerpatiënte was moord

De officier van justitie eiste geen straf tegen de verpleeghuisarts, wel een schuldigverklaring. Volgens de aanklager had de vrouw niet aan alle zorgvuldigheidseisen voor euthanasie  voldaan. De rechtbank Den Haag oordeelde op 11 september dat de arts moest worden ontslagen van alle rechtsvervolging. De rechtbank acht bewezen dat de arts het leven van de patiënte op haar uitdrukkelijk en ernstig verlangen heeft beëindigd.

OM ontziet arts

Het OM is het niet eens met het vonnis van de rechtbank, maar ziet ook hoe belastend de zaak is voor de verpleeghuisarts. Daarom is afgezien van hoger beroep en wordt nu direct de Hoge Raad om een oordeel gevraagd.

Lees ook: Advocaat: arts wordt onterecht vervolgd voor euthanasie

Het OM wil met deze zaak vooral duidelijkheid krijgen hoe artsen moeten omgaan met euthanasie in dit soort gevallen. Het OM wil dat er rechtszekerheid ontstaat voor artsen en patiënten over dit belangrijke punt in de euthanasiewetgeving en de medische praktijk.

In afwachting van een uitspraak van de Hoge Raad schort het OM de beoordeling van andere lopende euthanasiezaken op als die zaken op die van de verpleeghuisarts lijken.