'Groeiende handel in exotische huisdieren'

In ons land is er een groeiende en ongecontroleerde handel in exotische huisdieren, vooral via internet. In drie maanden tijd zijn 55 soorten te koop aangeboden, variërend van een Djungarische hamster tot een zebra. Ook illegale apensoorten staan te koop.

Dat meldt Stichting AAP, die drie maanden lang de handel onderzocht op kanalen zoals Marktplaats, in dierenwinkels en op dierenbeurzen.

Totaal ongeschikt als huisdier

In de Nederlandse huisdierenhandel zijn tussen februari en mei 2019 in totaal 55 exotische zoogdiersoorten gevonden. Veel daarvan zijn totaal ongeschikt om als huisdier te houden. Zo hebben ze vaak complexe behoeften qua verzorging, dieet en leefruimte. Soms vormen ze ook een risico voor verspreiding van ziektes, of kunnen ze letsel veroorzaken.

Veel van de exotische huisdieren komen uiteindelijk terecht in opvangcentra.

Marktplaats

Het grootste aantal verschillende soorten werd tijdens het onderzoek aangeboden op Marktplaats. Daar werden maar liefst 39 verschillende soorten dieren aangeboden.

Op Facebook werden in totaal 14 verschillende zoogdieren te koop aangeboden. Verder werden op twee dierenbeurzen 17 verschillende soorten zoogdieren geregistreerd. En in twee dierenwinkels zijn 14 soorten gevonden.

Opvangverzoeken

Stichting AAP kwam al eerder met enkele cijfers, maar heeft die nu in een rapport uitgesplitst. Met daarbij de aanbeveling om te komen tot preventieve wetgeving en handhaving. “Opvangcentra als AAP zullen nooit alle afgedankte en gedumpte dieren voortkomend uit deze handel opvang kunnen bieden.” Het aantal opvangverzoeken steeg van 469 in 2011 tot ruim 1400 vorig jaar.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit legt de laatste hand aan een nieuwe beoordelingsmethodiek die de basis moet zijn voor het opstellen en uitvoeren van een nieuwe, zogenoemde positieflijst voor zoogdieren in Nederland. Dat is een lijst waarop alle huisdieren staan die je wél veilig mag en kunt houden. Aan zo’n lijst is dringend behoefte, stelt Stichting AAP.

ANP