Escalatie Hongkong baart minister Blok zorgen

DEN HAAG (ANP) – Het kabinet is bezorgd over de hoogopgelopen spanningen in Hongkong. Temeer omdat in het autonome Chinese gebiedsdeel heel wat Nederlanders wonen, zegt minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken.

De situatie in Hongkong is “heel spannend” en “baart mij zeker zorgen”, aldus Blok. Die zorgen heeft hij dan ook aan zijn Chinese collega overgebracht. De autoriteiten en de demonstranten moeten “terughoudendheid betrachten” en via overleg een oplossing zoeken, vindt hij.

Nederlanders in Hongkong kunnen contact opnemen met het consulaat in de metropool. En ze doen er volgens Blok goed aan zorgvuldig in de gaten te houden waar botsingen tussen de ordediensten en demonstranten zijn.

Blok voelt zich niet aangesproken door de Chinese beschuldiging dat het Westen de hand heeft in de onrust. “Maar Nederland hecht vanouds zeer aan de vrijheid van meningsuiting en de mogelijkheid om via democratische weg invloed uit te oefenen op het bestuur van je land”, waarvoor ook de demonstranten zich sterk maken.