Eindhoven Airport kritisch over advies

EINDHOVEN (ANP) – Eindhoven Airport plaatst kritische kanttekeningen bij het advies van Pieter van Geel over de toekomst van het vliegveld. De luchthaven vindt de door Van Geel gestelde normen wat betreft geluidsreductie te streng.

Van Geel adviseert een geluidsreductie van 30 procent in 2030. Dat kan volgens Van Geel door 60 procent van de vloot te vernieuwen. Het vliegveld vindt dit op zich een goede gedachtegang, maar trapt op de rem waar het gaat om te strenge normering. ,,Met de voorgestelde strenge normstelling lopen we het risico achter in de rij te staan in plaats van vooraan”, zei vliegvelddirecteur Joost Meijs. ,,Hierdoor zal de door ons allen gewenste vlootvernieuwing moeilijk op gang komen. Ook biedt de geschetste ontwikkelingsmogelijkheid te weinig ruimte aan bestaande en nieuwe luchtvaartmaatschappijen voor de verbetering van de kwaliteit van het bestemmingennetwerk.”

Meijs wil dat partijen opnieuw met elkaar in gesprek gaan over wat tussen 2022 en 2030 moet gebeuren. In die tijd mag het aantal vluchten op de luchthaven het maximum van 41.500 niet overschrijden. Een pas op de plaats na een periode van jarenlange groei.

Eindhoven Airport belooft vol in te zetten op verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. ,,Ook wij zijn bezig om stappen te zetten om invulling te geven aan een slimme en duurzame luchtvaartontwikkeling in de toekomst”, zei Meijs.