Politiek

'Er moet een tuchtraad komen voor rechters'

Het Burgercomité tegen Onrecht wil dat er een toezichthouder of tuchtraad voor rechters komt. Nu controleren en corrigeren rechters elkaar. ”Bij de rechterlijke macht keurt de slager nog steeds zijn eigen vlees”, aldus Joost Eerdmans, voorzitter van het comité en fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam. Hij dringt bij het kabinet aan op een tuchtraad voor de rechterlijke macht en wil met de verantwoordelijke minister om de tafel.

Klachten moeten nu worden ingediend bij de procureur-generaal bij de Hoge Raad, de hoogste rechtsprekende macht in Nederland. Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming vindt dat zo wel goed geregeld. Hij denkt dat ”onafhankelijke klachtbehandeling is gewaarborgd”.

Uiteenlopende klachten

Afgelopen jaar zijn 90 klachten ingediend tegen rechters, het jaar daarvoor waren dat er 93. Het gaat om uiteenlopende klachten, aldus Eerdmans. ”In de gevallen die bij ons burgercomité worden aangedragen gaat het soms om zeer onbeschoft en ontoelaatbaar gedrag.”

Als voorbeelden noemt hij het opzettelijk noemen van de achternaam van het slachtoffer die anoniem wenste te blijven, het niet vragen naar verhinderdata van slachtoffers en een rechter die tijdens het voorlezen van een slachtofferverklaring zat te appen.

Persoonlijke voorkeuren

Hij noemt ook het voorbeeld van Rinus Otte, de rechter die geen tbs oplegde aan Michael P. in de zaak over een dubbele verkrachting. Tijdens de re-integratie aan het einde van de opgelegde celstraf vermoordde P. Anne Faber. In een eerder interview had Otte gezegd een afkeer van tbs te hebben. ”Voor de nabestaanden is zoiets natuurlijk onverteerbaar.”

”Voor veel mensen is het moeilijk om een klacht in te dienen. En als die klacht ook bij een rechter ingediend moet worden, is de drempel nog hoger”, aldus Eerdmans. Hij pleit voor een ”onafhankelijke, kritische blik”. ”In een tuchtcollege kan bijvoorbeeld een hoogleraar plaatsnemen, een politieman, psycholoog, militair of oud-rechter. Daarmee creëer je professionaliteit en een gezonde frisse controlerende blik.”

Volgens Eerdmans kunnen en mogen rechters uiteraard fouten maken, maar komt ”scherp en onafhankelijk toezicht op hun handelen de kwaliteit van ons rechtssysteem ten goede”.