Defensie vraagt vier werven over onderzeeërs

DEN HAAG (ANP) – Defensie heeft vier werven gevraagd om informatie over nieuwe onderzeeboten. Het gaat om de Naval Group (Frankrijk), Navantia (Spanje), Saab Kockums (Zweden) en TKMS (Duitsland). Rond de zomer maakt het ministerie een keuze.

De vier Nederlandse onderzeeboten van de Walrusklasse moeten tussen 2027 en 2031 worden vervangen. Er is minimaal 2,5 miljard euro voor uitgetrokken. Een definitieve beslissing valt in 2021.

Nederlandse werven en bedrijven werken samen met de genoemde buitenlandse werven. Deze vier ondernemingen hebben ,,informatie aangeleverd over de eigenschappen en de kosten van mogelijke varianten”, aldus staatssecretaris Barbara Visser in een brief aan de Kamer. Ze hebben geen offertes ingediend.

In de brief die de staatssecretaris over een paar maanden stuurt wordt onder meer een keuze gemaakt ,,over het gewenste type onderzeeboot, het aantal aan te schaffen onderzeeboten, het budget dat daarvoor binnen de defensiebegroting beschikbaar is en de verwervingsstrategie”.