Politiek

Christelijke jongeren: 'Nashville-verklaring is afwijzing en slag in ons gezicht'

Het bestuur van ChristenQueer en het Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit (LKP) laten dat weten in een reactie.

Lees ook: Viering van Liefde tegen Nashville-verklaring bij Homomonument Amsterdam

De Nashville-verklaring, een manifest tegen homoseksualiteit, doet de organisaties “intens pijn’’ en baart ze zorgen. Maar tegelijk geven ze nadrukkelijk aan de mening van de ondertekenaars van de Nashville-verklaring te respecteren. Ze stellen: “Wij staan op om te laten zien dat geloof en een andere seksuele oriëntatie dan wel genderidentiteit hand in hand kunnen gaan. Wij staan met deze verklaring op om naast het geluid van de Nashville-verklaring een ander geluid te laten horen dat oog heeft voor de realiteit van lhbt’ers met een christelijke achtergrond.”

Lees hier al het nieuws rondom de omstreden Nashville-verklaring

En: “Wij kennen allemaal de worsteling tussen ons christen-zijn en onze seksuele identiteit. Veroordeling, afwijzing en zelfmoordpogingen zijn ons niet vreemd. In onze zoektocht en worsteling is de Bijbel tegelijk een hard gelag en een troost gebleken. Het toepassen van een oude tekst naar het hier en nu is moeilijk, maar niet onmogelijk.”

ANP