Politiek

Kans weer groter dat boerenpartij meedoet aan Kamerverkiezing

De deelname van een nieuwe boerenpartij aan de Tweede Kamerverkiezingen is een stap dichterbij. De BBB, voortgekomen uit de onvrede van boeren over Haagse regels, mag van de Kiesraad straks met die afkorting op het stembiljet.

De BBB, voluit BoerBurgerBeweging, timmert sinds afgelopen najaar aan de weg en wil meedoen aan de Kamerverkiezingen van 2021. De nieuwe partij, die mogelijk kan profiteren van de woede over de stikstofmaatregelen van het kabinet, heeft inmiddels een bestuur en werft leden.

“We zijn in augustus gaan kijken hoe we ons politiek konden gaan organiseren”, vertelt voorzitter Caroline van der Plas. De BBB wil de eerste en enige landelijke lokale boerenpartij worden. “In Den Haag is er steeds minder begrip voor het belang en de standpunten van boeren, terwijl boeren superbelangrijk zijn.”

‘Belangrijkste functie in regio’

Volgens de voorzitter van de BBB hebben boeren vaak de belangrijkste functie in de regio. “Ze zorgen voor voedsel, werk, economie, natuurbeheer en sociale cohesie. We zijn bang dat er geen nieuwe boeren bij willen komen. Met verpaupering tot gevolg.”

De BBB laat weten dat inmiddels een honderdtal mensen zich hebben aangemeld. De partij “werkt druk” aan een verkiezingsprogramma en kieslijst.

Onvrede stikstofmaatregelen

Boeren stemmen vanouds vaak CDA en VVD. Maar velen van hen zijn ontevreden over de maatregelen die het kabinet met steun van deze coalitiepartijen neemt om bijvoorbeeld de neerslag van stikstof en de uitstoot van CO2 terug te dringen.