Boeren moeten overleggen over sproeien

LELYSTAD (ANP) – Boeren die hun land willen besproeien, moeten dat op een aantal plaatsen in het land eerst overleggen met het waterschap. De schappen willen ook dat de boeren onderling afstemmen wie wanneer gaat sproeien. De maatregel geldt zolang er nog voldoende water in sloten, rivieren en kanalen zit. Als dat niet meer zo is, komt er alsnog een sproeiverbod.

In het zuiden en oosten, het droogste gebied van Nederland, geldt wel een sproeiverbod. In delen van de Achterhoek en Twente is ook het gebruik van grondwater verboden, omdat het daar extreem droog is. Wie betrapt wordt op beregenen krijgt een fikse boete.

In het noorden van het land is het minder droog, maar ook daar dreigt een watertekort. Omdat boeren grote schade lijden door een sproeiverbod, proberen de schappen zo’n verbod anders dan vorig jaar te voorkomen, aldus Wetterskip Fryslân. Als niet iedereen tegelijk de beregeningsinstallatie aanzet, kan het schap er met wateraanvoer uit het IJsselmeer voor zorgen dat het waterpeil in sloten en vaarten niet te veel zakt.

Hoge zandgronden

Volgens Rijkswaterstaat is het neerslagtekort op dit moment hoger dan gemiddeld, maar in het westen en noorden van het land nog lang niet zo hoog als vorig jaar. Het oosten en zuiden naderen wel het record van vorig jaar.

De hoge zandgronden en Zeeland zijn helemaal afhankelijk van regen, omdat ze geen water kunnen tappen uit de grote rivieren. Nu het voor het tweede jaar op rij zo droog is, lopen natuurgebieden grote schade op. Planten en dieren sterven uit omdat er geen water in beken, vennen en poelen staat. Zoogdieren krijgen minder of geen jongen omdat er niet voldoende voedsel te vinden is. Natuurmonumenten vreest dat de beschermde kamsalamander verdwenen is van de Sallandse Heuvelrug.