Politiek

Basisscholen sparen minder en laten het geld weer rollen

Basisschoolbesturen potten veel minder geld op. Ze hielden vorig jaar 5,9 miljoen euro over op een begroting van een kleine 11 miljard. In 2017 was het overschot met 106 miljoen op ruim 10 miljard vele malen groter.

Dat blijkt uit financiële cijfers die deze week door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zijn gepubliceerd, schrijft Trouw donderdag.

Minder zuinig

Hoewel het natuurlijk wenselijk is enige reserve achter de hand te houden, heeft de PO-Raad schoolbesturen de afgelopen tijd aangesproken op al te zuinig gedrag. De felle acties voor meer onderwijsgeld en betere salarissen verhouden zich immers moeizaam tot een huishoudboekje waar onderaan de streep meer dan 100 miljoen overblijft.

“We hebben opgeroepen om minder voorzichtig te begroten”, zegt Rinda den Besten, voorzitter van de vereniging voor basisschoolbesturen. “Dat lijkt zijn vruchten af te werpen. De sector vaart financieel steeds scherper aan de wind.”

ANP