Gezondheid

Astma-peutertest zorgt voor vroegsignalering astma

Vandaag op Wereld Astma Dag komt het Longfonds in samenwerking met UMC Maastricht met nieuws over een astma-test voor peuters. Peuters kunnen in de nabije toekomst al op 2 jarige leeftijd met astma gediagnosticeerd worden. Op dit moment ligt die grens nog op 6 jaar, dit betekent dus een doorbraak.

‘Astma heeft een grote impact op ouders’

Gijs werd, toen hij 1.5 jaar oud was, benauwd, vertelt zijn moeder Anouk van den Voorn. Gijs’ ouders zijn naar het ziekenhuis gegaan en Gijs werd behandeld voor vermoedelijk astma en/of luchtweginfectie. Twee weken later moest hij opnieuw naar het ziekenhuis en werd opnieuw behandeld met de veronderstelling dat opnieuw mogelijk om astma ging en/of een luchtweginfectie. Het probleem was dat Gijs destijds te jong was om astma bij te constateren, een effectieve behandeling kon dus niet gestart worden, aldus zijn moeder.

Minder zorgen

“Toen Gijs bijna zes jaar was kon er eindelijk gericht onderzoek gedaan worden en bleek inderdaad dat Gijs astma had.” Een traject met medicatie werd gestart. Wel ondervindt Gijs, volgens zijn moeder, ook nadelen van de medicatie. Zo is hij bijvoorbeeld vrij klein. Zij is blij met de ontwikkeling voor het vroeg constateren van astma, het had haar zoon gericht kunnen helpen en dan had ze minder zorgen gehad.