Politiek

Angst voor uitzetting onder gevluchte kinderen zo groot dat ze kiezen voor "illegaliteit"

In een poging uitzetting te voorkomen zijn vorig jaar 360 vluchtelingen, onder wie 210 kinderen, uit de opvanglocaties voor gezinnen verdwenen. Dat is een toename van 20 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) aan de Volkskrant laten weten.

Lees ook: Klokkenluider: IND sjoemelt met asielzaken, tientallen uitzettingen mogelijk ongeldig

“De angst voor detentie en uitzetting is zo groot dat gezinnen de illegaliteit verkiezen boven terugkeer naar het land van herkomst, waar ze geen perspectief hebben”, zegt Martine Goeman, jurist bij kinderrechtenorganisatie Defence for Children.

Sober onderdak

De stijging springt extra in het oog omdat de bezetting in de zes Nederlandse gezinslocaties, die sober onderdak bieden aan uitgeprocedeerde gezinnen, afnam van 1770 naar 1300 bewoners.

ANP/|Redactie