Opmerkelijk

Bijna helft Nederlanders bang voor aanslag

Zo’n 42 procent van de Nederlanders is bang voor een aanslag in Nederland.

Dat blijkt uit onderzoek van Wat Vindt Nederland onder ruim 2300 mensen. De respondenten kregen de vragenlijst naar aanleiding van het nieuws dat twee mannen zijn aangehouden voor het voorbereiden van een terreuraanslag in Nederland.

Toch geeft 68 procent van de ondervraagden aan zich niet minder veilig te voelen door het nieuws. Van de openbare plekken waar een aanslag zou kunnen gebeuren, zegt 34 procent van de mensen zich het minst veilig te voelen op een kerstmarkt. Op de tweede plaats staat de luchthaven (31 procent) en op de derde plek een drukke winkelstraat (29 procent).

Een ruime meerderheid (80 procent) van de respondenten zegt geen plekken te vermijden uit angst voor aanslagen.

Betrouwbaarheid AIVD

Als gevraagd wordt hoe het zit met het vertrouwen in de Nederlandse inlichtingendienst, zijn de uitkomsten verdeeld. Zo’n 46 procent geeft aan veel vertrouwen te hebben, 40 procent heeft een beetje vertrouwen in de veiligheidsdienst, 9 procent zegt geen vertrouwen te hebben.

Wat Vindt Nederland? is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 27.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.