Politiek

Zwangere vrouw niet veilig bij massaontslag

Zwangere werkneemsters genieten weliswaar extra bescherming, maar kunnen toch hun baan verliezen in geval van massaontslag. De werkgever moet hen wel op de hoogte stellen van de redenen en de objectieve criteria die zijn gehanteerd bij de ontslagronde. De zwangerschap zelf mag geen reden zijn voor ontslag.

Dat heeft het Europees Hof van Justitie bepaald in een zaak over een Spaanse vrouw die in 2013 was ontslagen door de Spaanse bank Bankia en naar de rechter was gestapt. De financiële instelling werd in eerste aanleg in het gelijk gesteld. In de beroepszaak vroeg de hoogste rechter van Catalonië het EU-hof om advies over de Europese richtlijn.

Uitzonderingsgevallen

Die verbiedt het ontslag van zwangeren tot het einde van het zwangerschapsverlof, behalve in uitzonderingsgevallen. Het hof in Luxemburg oordeelt dat als in een nationale regeling is opgenomen dat ook zwangere werkneemster bij collectief ontslag hun baan kunnen verliezen, dit is toegestaan. Lidstaten kunnen er wel voor kiezen extra bescherming voor zwangeren in te bouwen, aldus het hof.

ANP
Beeld: Pexels