Politiek

Protest in Den Haag: duizenden kinderen met autisme gedwongen thuis

Duizenden kinderen met autisme zitten gedwongen thuis, omdat ze geen ze passend onderwijs krijgen. Dat moet veranderen, zegt de stichting Vanuit autisme bekeken (VAB). Maandag vroegen ze in Den Haag aandacht voor de zaak.

Er werden vierduizend lege schoolschriften voor de Tweede Kamer neergelegd als signaal voor de politiek dat het probleem van thuiszitters steeds meer knelt. “Elk kind dat thuis zit, is er een te veel”, zegt Monique Post woordvoerder van VAB. “Het recht op onderwijs stelt op deze manier niets voor. Thuiszitten zorgt voor ernstige schade in de ontwikkeling van de kinderen.”

Decentralisatie

Een van de redenen dat het vaak mis gaat, is dat “het oplossend vermogen per gemeente enorm verschilt”. Door de decentralisatie is volgens Post “passend onderwijs een loterij geworden. Veel hangt af van waar je woont, het gemeentelijke aanbod en wie je tegenkomt.”

De stichting Vanuit autisme bekeken en de Kinderombudsman hebben al jaren terug met onderzoek aangetoond hoe schrijnend het probleem van thuiszitters is. Hier lijkt weinig mee gebeurd. Sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs in 2014 – die schooluitval moet terugdringen – steeg het aantal vrijstellingen van de leerplicht juist met met 30 procent.

Tienduizenden gevallen

Over de totale hoeveelheid schooluitval lopen de schattingen uiteen. Post: “Een deel van de thuiszitters is niet in beeld, die vallen buiten de huidige registratiemethoden.” Volgens berekeningen van AutiPassend Onderwijs waren er in 2016/17 maar liefst 14.417 kinderen die geen passende leerkansen kregen. Vanuit autisme bekeken schat dat er zelfs nog meer kinderen buiten de boot vallen.

Minister Arie Slob was ook in Den Haag en reageerde op de protesten: