Politiek

Onderwijsinspectie faalde bij toezicht VMBO Maastricht

De onderwijsinspectie is tekortgeschoten in haar toezicht op VMBO Maastricht. De inspectie sloeg niet genoeg acht op signalen dat er op de school van alles mis was, is de conclusie van een onderzoek in opdracht van de inspectie zelf. Toen aan het licht kwam dat veel eindexamenleerlingen hun schoolexamens niet goed hadden afgerond, greep de inspectie overhaast in.

De Auditdienst Rijk, die het onderzoek uitvoerde, zet vraagtekens bij het besluit van de inspectie om de eindexamens van de leerlingen van VMBO Maastricht ongeldig te verklaren. Dat wekte grote onrust onder ouders en leerlingen, die misschien voorkomen had kunnen worden. Als de inspectie meer tijd had genomen voor haar besluit, had zij kunnen constateren dat sommige schoolexamens van sommige leerlingen wel overeind konden blijven.

Lees ook: Tientallen leerlingen VMBO Maastricht voeren actie

De inspectie had bovendien beter kunnen communiceren met ouders en leerlingen, vindt de ADR. Ze had meer empathie aan de dag kunnen leggen en duidelijker kunnen zijn.

Wel heeft de inspectie zich steeds aan de regels voor haar werk gehouden, stelt de ADR vast. Maar de dienst maakt daaruit op dat de regels vermoedelijk tekortschieten. Er is alle reden om werkwijze, toezicht en regels eens tegen het licht te houden.

De ADR kan ook wel begrip opbrengen voor het tekortschieten van de inspectie, omdat de inspecteurs bezwijken onder het werk. Ze gaan er bovendien in principe van uit dat schoolbesturen hun zaakjes op orde hebben.

Noodrem

De inspectie zelf houdt vol dat ze niet anders kon dan de eindexamens van de Maastrichtse vmbo’ers ongeldig te verklaren. Zij moest ”aan de noodrem trekken” om te voorkomen dat er onverdiende diploma’s werden uitgedeeld, vindt ook het ministerie.

De inspectie belooft met de aanbevelingen van de ADR ”aan de slag” te gaan. Zo wil zij signalen zoals overmatige lesuitval voortaan serieuzer nemen en ouders die zulke waarschuwingen doen, duidelijker maken hoe de inspectie daarmee omgaat. Bovendien houdt de toezichthouder voortaan weer scherper in de gaten hoe het staat met de schoolexamens, het onderdeel van het eindexamen dat scholen zelf voor hun rekening nemen.

Geslaagd

Op 22 juni  2018 kregen 353 leerlingen van VMBO Maastricht te horen dat ze geen diploma krijgen omdat ze de schoolexamens niet volledig zouden hebben afgerond. Twee dagen later erkent LVO dat er ”administratieve fouten” zijn gemaakt en worden twee bestuursleden de laan uitgestuurd. Vooralsnog blijft bestuursvoorzitter André Postema aan.

Lees ook: Meeste leerlingen VMBO Maastricht eindelijk geslaagd

Om de leerlingen tegemoet komen krijgen zij tot 1 januari 2019 de tijd om schoolexamentoetsen in te halen. Volgens minister Arie Slob zijn ”duizenden toetsen” niet gemaakt. Dus geen ”administratieve fout”, vindt Slob, maar ”zeer ernstige tekortkomingen”. Het schoolbestuur vervangt de eigen examencommissie door een externe.

Lees ook: Voorzitter VMBO Maastricht stapt alsnog op na examendebacle

Begin juli krijgen alle leerlingen te horen wat ze tijdens de vakantie moeten inhalen om alsnog hun diploma te krijgen. Jan Rijkers wordt interim-lid van het College van Bestuur van VMBO Maastricht. De druk op Postema om af te treden neemt toe. Inmiddels is bekend dat 30 van de 353 leerlingen definitief gezakt zijn.

ANP/Redactie