Politiek

Niet alle leerlingen Maastricht hoeven examen maatschappijleer over te doen

De externe examencommissie van VMBO Maastricht is teruggekomen op haar beslissing dat alle eindexamenleerlingen maatschappijleer moeten overdoen. Uit een mail maandagavond aan ouders blijkt dat toch niet alle leerlingen dat vak moeten inhalen.

LEES HIER ALLES OVER HET EXAMENDRAMA IN MAASTRICHT

Vorige week nog besliste de commissie dat op “basis van de vele hiaten in de cijferlijsten bij alle leerlingen” iedereen één nieuwe totaal-toets moest maken voor maatschappijleer. Advocaat Wouter Geertsen schreef eind vorige week namens 130 ouders hierover een boze brief waarin hij om opheldering vroeg.

Veel leerlingen toch voldoende

Nu stelt de commissie dat veel leerlingen toch voldoende gescoord hebben voor dit vak. Deze leerlingen hoeven maatschappijleer dan ook niet over te doen.

Wellicht hoeven sommige leerlingen ook andere vakken niet over te doen. De commissie breidt het onderzoek naar maatschappijleer namelijk ook uit naar alle andere vakken. Donderdag is hierover duidelijkheid.

ANP