112

Nauwelijks aangifte van winkeldiefstal in grote steden

Van zo’n een op de drie winkeldiefstallen wordt geen aangifte gedaan, blijkt uit gegevens die LocalFocus heeft opgevraagd bij de politie. Vooral winkeliers in de grote steden vullen in veruit de meeste gevallen geen aangifteformulier in. Volgens de politie komt dat vooral doordat die diefstallen op een andere manier worden afgehandeld. Detailhandel Nederland denkt dat winkeliers steeds minder heil zien in het doen van aangifte.

“Ik kan me voorstellen dat onder winkeliers in de grote steden het vertrouwen in de politie lager is en dat er daarom ook minder aangifte wordt gedaan”, zegt Bert van Steeg, adjunct-directeur van Detailhandel Nederland. Volgens Van Steeg is aangifte doen voor winkeliers vaak een tijdrovend proces: ‘je bent er zo een middag mee bezig’. Omdat ze na het doen van aangifte vaak niets meer horen, hebben winkeliers volgens hem ook het idee ‘dat er toch niets mee gebeurt’.

Lees ook: Winkeliers doen minder vaak aangifte van winkeldiefstal

In 2017 werden volgens registraties in de politiesystemen ruim 37 duizend winkeldiefstallen gepleegd. Van een krappe 25 duizend gevallen werd ook aangifte gedaan. In Amsterdam en Rotterdam wordt voor minder dan een kwart van de geregistreerde winkeldiefstallen een aangifteformulier ingevuld, Den Haag blijft steken op zo’n 26 procent.

‘Zsm-tafel’

De politie denkt dat winkeliers minder aangifte doen omdat de diefstallen steeds vaker op een andere manier afgehandeld worden, zoals met een onkostenvergoeding voor de winkeliers en met de zogeheten ‘zsm-tafel’. Aan die tafel verzamelen de politie, de Reclassering en Slachtofferhulp in een paar uur tijd informatie over het incident, waarna de officier van justitie meestal direct bepaalt of er een straf wordt opgelegd en wat die straf is. In zo’n geval kan er ook aangifte gedaan worden door de winkelier, maar dat gebeurt lang niet altijd.

Niet iedereen is blij met die nieuwe werkwijze. In een rapport van het WODC uit 2017 geven experts aan bezorgd te zijn dat hierdoor aan steeds meer zaken geen rechter te pas komt. Ook zien ze dat meer kleine zaken waar normaal ‘niets mee gebeurd zou zijn’ – denk aan een kind dat een zak chips uit de supermarkt steelt – nu ineens in het strafrecht terecht komen. Uit cijfers die de politie opvroeg bij het OM blijkt dat vorig jaar meer dan achttienduizend winkeldiefstallen op deze manier zijn afgehandeld.