Politiek

'Laat kinderen tweemaal daags verplicht bewegen op school'

Kinderen moeten iedere schooldag minstens twee keer een halfuur fietsen, wandelen of op een andere manier in beweging komen. Minister Arie Slob (Onderwijs) moet dat scholen verplichten, vinden drie gezaghebbende adviesraden. Kinderen moeten tussendoor ook vaker van hun stoel en drie keer per week oefeningen doen om hun botten en spieren te versterken.

Bewegen is niet alleen belangrijk om gezond te blijven, stellen de Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Kinderen worden daardoor ook handiger en leniger, leren beter om te gaan met elkaar en krijgen meer zelfvertrouwen, zelfinzicht en zelfbeheersing.

Lees ook: Kinderen zitten te veel stil: ‘Bewegingstoets is nodig’

Dat gunnen de adviesraden iedere leerling, maar sommigen komen er nu bekaaid af. Er zijn scholen die al genoeg bewegen of zelfs meer doen dan dat. Maar op andere scholen krijgen kinderen minder kansen. Door de ondergrens te verhogen, willen de drie raden die ongelijkheid tegengaan.

Betere samenwerking tussen scholen en gemeenten

Van bewegen op school komt het nu soms niet omdat scholen geen gymleerkracht of gymzaal kunnen vinden, platzak zijn of al een overvol lesrooster hebben, erkennen de raden. Het zou helpen als scholen en gemeenten beter samenwerken en bijvoorbeeld vakleerkrachten met elkaar delen. Ook kan een school misschien de voetbaltrainer uit de buurt of een oud-topsporter inschakelen. En scholen kunnen van elkaar leren waar je kunt sporten als je even geen gymzaal hebt. Of hoe je ook tijdens een gewone les in het klaslokaal toch kunt bewegen.

Lees ook: Kinderen bewegen meer dan hun ouders

Verder moeten scholen veel meer samen optrekken met sportclubs, de kinder- en buitenschoolse opvang, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De gemeente zou moeten helpen door daarin de leiding te nemen, vinden de drie adviesraden.

‘The Daily Mile’

Een school die dit beweegbeleid al een tijdje in praktijk brengt is het Montessori-kindcentrum in Westervoort. Vandaag werd daar – in navolging van het Britse initiatief ‘The Daily Mile’ – 1,6 kilometer hardgelopen. En om de boodschap kracht bij te zetten liep een aantal spelers van Jong Oranje met de leerlingen mee. Bekijk de HvNL-reportage hieronder:


ANP/redactie