Weer & Verkeer

Kabinet wil 200.000 forensen op de fiets krijgen

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat wil de komende kabinetsperiode 200.000 forensen uit de auto op de fiets krijgen. Ze wil dat de regio flink gaat bijdragen aan de plannen, schrijft ze aan de Tweede Kamer.

Ze wil hierover ook afspraken gaan maken werkgevers. De staatssecretaris wil bijvoorbeeld kijken hoe fiscale regelingen kunnen worden ingezet om het fietsgebruik in het woon-werkverkeer te stimuleren.

In het regeerakkoord is 100 miljoen euro vrijgemaakt voor fietsroutes en stallingen bij stations. Van Veldhoven wil het geld inzetten op projecten die snel realiseerbaar zijn.

Ze wil ”dat de regio stevig bijdraagt aan de fietsstimulering”. De bewindsvrouw wil maximaal 40 procent van de projectkosten voor haar rekening nemen. Ze verwacht dat in totaal 250 miljoen in de fiets wordt geïnvesteerd.