Dieren

Kabinet helpt varkensboeren te stoppen

Om de overlast van de vele varkensboeren in het zuiden en oosten van Nederland tegen te gaan, gaat het kabinet boeren uitkopen. Varkensboeren die wel door willen, krijgen hulp om dat op een duurzame manier te doen, schrijft minister Carola Schouten van Landbouw aan de Tweede Kamer.

De Peel in het zuidoosten van Noord-Brabant geldt als de regio met de hoogste ‘veedichtheid’ van Europa. Ook in het noorden van Limburg, delen van Gelderland en in Twente zijn wel erg veel varkensboeren. De buren van al die boeren hebben last van de stank of worden zelfs ziek van bijvoorbeeld het fijnstof dat door de veeteelt in de lucht terechtkomt.

Het kabinet besloot bij zijn aantreden daarom 200 miljoen euro uit te trekken om de varkenshouderij “warm te saneren”. Daarvan gaat 120 miljoen naar boeren die willen stoppen.

Schadelijke stoffen

Voor collega’s die de uitstoot van hinderlijke of schadelijke stoffen uit hun stallen willen tegengaan, ligt 60 miljoen klaar. De sector legt voor dat laatste zelf ook 40 miljoen bij. Daarop kunnen niet alleen varkenshouders, maar ook boeren met pluimvee of geiten aanspraak maken.

Met de resterende miljoenen worden boeren uit de schulden en naar een nieuwe baan geholpen. Ook is er geld voor de herbestemming van grond en boerderijen en voor sloop. Anders verrommelt het platteland en kunnen bijvoorbeeld drugscriminelen zich er makkelijk nestelen, vreest Schouten.

Lees ook: Natuurmonumenten in actie tegen komst megastal

De minister heeft over de aanpak overlegd en afspraken gemaakt met de boeren, andere betrokkenen als veevoerfabrikanten en fokbedrijven en met provincies en gemeenten. Die staan er “welwillend” tegenover, maar hebben nog wel wat wensen. Zo willen ze dat de bedrijven die de meeste overlast veroorzaken, ook als eerste in aanmerking komen voor de regeling. Ook willen ze de garantie dat de mestlimiet niet wordt aangescherpt, zodat boeren weten waar ze de komende jaren aan toe zijn.

ANP