Politiek

Kabinet gaat lokale politici helpen als ze bedreigd worden

Het kabinet gaat lokale en regionale politici als wethouders, burgemeesters en gedeputeerden helpen beter om te gaan met agressie en geweld. Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil met een landelijk ondersteuningsteam politieke ambtsdragers bijstaan na een incident. Ook wordt extra ingezet op voorlichting en training.

Het ondersteuningsteam zal bestaan uit ervaren (oud-)politici en onafhankelijke experts op het gebied van nazorg, integriteit en beveiliging. Zij kunnen hun ervaring en kennis delen en lokale politici adviseren als ze met agressie en geweld te maken hebben.

Bewustwording

Om de weerbaarheid van het lokale bestuur te vergroten wordt extra ingezet op bewustwording, opleiding en oefenen van politieke ambtsdragers. Ook wil minister Kajsa Ollongren aantredende burgemeesters risicoanalyses aanbieden, zodat ze hun eigen veiligheid en die van de omgeving in kaart kunnen brengen.

Vorig jaar kreeg 29 procent van de politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen vanuit hun functie te maken met agressie of geweld. Dat is 2 procent meer dan in 2016, blijkt uit nieuw monitoronderzoek. Het aantal politieke ambtsdragers dat zich laat beïnvloeden door geweld en agressie is wel afgenomen, van 24 procent naar 15 procent bij gemeenten.

Onacceptabel

Omdat de slachtoffers vaak vinden dat het incident te klein is of omdat agressie bij hun functie hoort, wordt in veel gevallen geen aangifte gedaan. Ollongren wil dat van alle incidenten melding bij de politie wordt gemaakt. “Elke vorm van bedreiging of ongewenste beïnvloeding, vind ik onacceptabel”.

ANP