Politiek

Hoeveel mensen komen en gaan in jouw gemeente?

Steeds meer mensen verruilen de grote stad voor een andere (buur)gemeente. In dertien van de twintig grootste gemeenten verhuisden vorig jaar meer mensen naar een andere gemeente dan er kwamen wonen. Vorig jaar wisselden in totaal bijna 797.000 mensen binnen Nederland van woongemeente, blijkt uit recent bijgewerkte CBS-cijfers.

In de grafiek hieronder zie je hoeveel mensen het afgelopen in jouw gemeente zijn komen wonen en hoeveel mensen naar een andere gemeente zijn verhuisd.

Voor het derde jaar op rij vertrokken er vorig jaar meer mensen vanuit Amsterdam naar een andere gemeente dan andersom. Ook in Rotterdam was dat – voor het eerst sinds 2013 – het geval. Dat zorgt ervoor dat de steden een ‘negatief saldo’ hebben als het gaat om binnenlandse verhuizingen, maar het hoeft niet te betekenen dat er dan ook minder mensen wonen. Dat kan komen doordat mensen die vanuit het buitenland hier komen wonen of juist naar het buitenland zijn vertrokken, niet mee worden geteld. Ook naar geboorte en sterfte wordt niet gekeken.

Jonge gezinnen

Sinds 2015 gaan in bijna alle grote studentensteden minder jongeren op kamers. In dat jaar werd namelijk het sociaal leenstelsel voor hbo- en wo-studenten ingevoerd, wat er volgens het CBS (mede) voor zorgt dat minder studenten op kamers gaan. Bovendien concludeerde het CBS vorig jaar dat vooral jonge gezinnen de grote steden verlaten. Na het krijgen van hun eerste kind kiezen inwoners van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht vaak voor een gemeente in de buurt. De stijgende woningprijzen van de laatste jaren spelen hierbij een rol.