Dieren

Flevoland laat 980 edelherten afschieten

Flevoland laat zo snel mogelijk 980 edelherten in de Oostvaardersplassen (OVP) afschieten. Ongeveer 180 konikpaarden verhuizen naar een gebied elders in Europa. Er blijven dan nog 1100 herten, paarden en koeien in het natuurgebied over, die samen in een kleiner gebied moeten leven, maar wel met meer beschutting rondom. Staatsbosbeheer moet met een plan komen hoe het grootschalige afschot het best kan plaatshebben.

Dat besluit hebben Provinciale Staten van Flevoland woensdagavond na een urenlang debat genomen. GroenLinks en de Partij voor de Dieren waren tegen.

Lees ook: ‘Grazers in Oostvaardersplassen niet nodig’

Een meerderheid van de twaalf politieke fracties in de Staten onderschreef grotendeels de nieuwe beheeradviezen van een commissie onder leiding van oud-staatssecretaris Pieter van Geel (CDA). Het advies kwam na een strenge winter waarin duizenden dieren bezweken. Uit de hand lopende demonstraties en protesten waren het gevolg. Dat mag nooit meer gebeuren, vinden alle Flevolandse politici.

Flevoland wil de edelherten liever verhuizen naar een andere plek, maar dat lijkt niet te gaan lukken, aldus verantwoordelijk gedeputeerde Harold Hofstra woensdag. Hij zal nog een advies vragen, maar het moet geen eindeloze zoektocht worden. Haast is geboden om voor de winter klaar te zijn. Wat wel gaat gebeuren is dat de dieren in het gebied stuk voor stuk worden geteld voordat jagers op pad gaan. Dat is nodig omdat er in het verleden vaker aantallen dieren verkeerd zijn geschat.

Als de dringendste maatregelen zijn genomen, volgt een reeks onderzoeken. Onder andere naar anticonceptie bij het achtergebleven wild en naar nut en noodzaak van de grazers in het gebied. Schapen, ganzen en machines kunnen het gras ook maaien, aldus 50Plus. Mogelijk verdwijnen een of meer grote hoefdiersoorten. De provincie houdt beter de vinger aan de pols bij gebiedsbeheerder Staatsbosbeheer en vraagt meer advies van wetenschappers.

LEES HIER ALLES OVER DE OOSTVAARDERSPLASSEN

Flevoland heeft veel zorgen over de juridische houdbaarheid van het nieuwe beleid, aangezien de rechter meermalen het oude beleid heeft bekrachtigd. De Oostvaardersplassen zouden een wild gebied zijn zonder menselijk ingrijpen, maar dat wordt nu losgelaten. ,,Onze juristen zeggen dat er voldoende wettelijke ruimte is voor dit beleid. Er is ook breed maatschappelijk draagvlak voor. Er moet iets gebeuren. We zien rechtszaken met vertrouwen tegemoet”, aldus Hofstra woensdag.

ANP