Politiek

Document met klachtenreeks VMBO Maastricht naar Kamer gestuurd

Minister Van Engelshoven (D66) van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op verzoek van Tweede Kamer-lid Michel Rog (CDA) een document verstuurd naar de Tweede Kamer waarin Kamerleden worden geïnformeerd over de vele ongeregeldheden op VMBO Maastricht.

Op de Limburgse school werden meer dan 350 eindexamens ongeldig verklaard, nadat door wanbestuur veel zaken waren misgegaan op de onderwijsinstelling.

Lees ook: Geen enkele Maastrichtse vmbo’er haalde schoolexamen

Lijst met klachten

Naast een uitgebreide toelichting op de situatie en de genomen maatregelen, staat op de laatste pagina van het document een lijst met klachten van vooral ouders van leerlingen over het beleid van de school. Vooral de uitval van veel lesuren wordt daarin genoemd, maar ook over de slechte communicatie en onvoldoende begeleiding wordt geklaagd.

Lees ook: Zomerschool voor leerlingen VMBO Maastricht

De klachten die in het document van Van Engelshoven zijn opgenomen dateren vanaf begin 2016. Over klachten van voor die tijd wordt niet gerept.