Politiek

Charlotte zoekt uit: Den Haag hoort Noortje van Lith wel, maar luisteren ze ook?

Noortje van Lith kwam landelijk in het nieuws na haar open brief aan premier Rutte op Facebook. Ze vroeg aandacht voor de plannen om mensen met een beperking onder het minimumloon te gaan betalen en deed er zoveel mogelijk aan om staatssecretaris Tamara van Ark te bewegen om de plannen terug te draaien.

Verslaggever Charlotte Nijs zocht Noortje op in Roosendaal en probeert in Den Haag uit te zoeken of de plannen van de staatssecretaris van tafel gaan.

Lees ook: Tweede boze brief Noortje van Lith aan premier Rutte: ‘Dit kan echt niet’

Dat Noortje nog lang niet tevreden is met de geluiden die uit het kabinet komen over de zogenaamde ‘loondispensatie’, waar ze zo fel tegenstander van is, komt duidelijk naar voren in de tweede brief die ze recent aan de Minister President stuurde. “Het kabinet schendt mensenrechten! Dit kan echt niet!” schreef ze. En “hoe wilt u dat wij – mensen met een arbeidsbeperking – een zelfstandig leven opbouwen als wij zelfs geen minimumloon kunnen gaan verdienen?”

Terechte vragen, zegt SP-voorvrouw Lilian Marijnissen. Zij organiseert met haar partij op 29 augustus een bijeenkomst om de missie van Noortje te onderstrepen. “Wij zullen er als SP alles, maar dan ook alles aan doen om te zorgen dat dit belachelijke plan van tafel gaat”, aldus Marijnissen. “We geven niet op tot we gewonnen hebben.”

Reactie van Ark

Staatssecretaris Van Ark laat in een reactie weten: “Na de zomer kom ik met een verdere uitwerking van het plan om mensen met een beperking aan het werk te helpen. De bedoeling is dat ze dit vanaf het eerste uur merken in hun portemonnee. Meer dan de helft van de mensen met een beperking heeft immers geen werk, maar wil wel aan de slag.”