112

Brand in duingebied Scheveningen

In het duingebied bij de Harstenhoekweg in Scheveningen heeft vrijdag aan het begin van de avond brand gewoed. Omdat het gebied kurkdroog is, schaalde de brandweer op naar grote brand. Extra brandweereenheden voerden bluswater aan. De brand werd rond 17.00 uur gemeld, rond 19.00 uur was deze onder controle. Over de oorzaak is nog niets bekend.

De brand woedde op 30 meter afstand van het fietspad Pompstationsweg in Scheveningen, zo meldt waterbedrijf Dunea. In het waterwingebied mogen geen chemische blusmiddelen worden gebruikt, dus is met water, zwepen en veel mankracht de brand bedwongen. Volgens Dunea is ongeveer 2,5 hectare aan grasland en bossages verloren gegaan.

Er zijn geen gewonden gevallen. Ook de twee runderen die het veld begrazen zijn in veiligheid, aldus Dunea.

ANP

Beeld: Regio 15