Dieren

Boswachters doen een '#Maarten-tje' voor vogels en vissen

Vier boswachters van Natuurmonumenten zwemmen dinsdag van Stellendam naar Voorne in estafette vorm om aandacht te vragen voor de miljoenen trekvogels en -vissen.

Deze dieren zijn afhankelijk van de natuur in het Deltagebied om te kunnen overleven. Elke boswachter zwemt 3 kilometer en zwemt ook om te vieren dat na een kwart eeuw de Haringvlietsluizen in september weer geopend zullen worden.

De opening geeft de dieren meer leefruimte en bovendien zorgt de vermenging van zout en zoet water voor meer voedsel.