Gezondheid

Bewoners Krabbendijke al jaren bezorgd vanwege hoogspanningskabels

Al meer dan negen jaar zitten bewoners van de Roelshoekweg en de Noordschans in het Zeeuwse Krabbendijke in onzekerheid. Netbeheerder TenneT wil een hoogspanningslijn aanleggen tussen Borssele en Rilland. De brief hierover ontvingen de bewoners negen jaar geleden. Sinds die tijd moeten ze gissen. Wanneer moeten ze verhuizen? En welke vergoeding geeft de netbeheerder voor hun huizen?

Jacobien woont met haar man aan de Roelshoekweg in een van de zeven huizen in de ‘risicozone’. TenneT stelde ze voor de keuze: verhuizen of blijven. Niemand van de bewoners uit de risicozone heeft gekozen om te blijven. Dat betekent namelijk dat ze een contract moeten tekenen waarin staat dat ze TenneT nooit aansprakelijk zouden stellen. En dat risico vonden ze allemaal te groot, vertelt Jacobien. “Maar makkelijk was het niet. Mijn man is hier 54 jaar geleden geboren. We gaan hier weg met pijn in ons hart.”

Lees ook: Krabbendijke bezorgd om hoogspanningsmasten

De zaak sleept al jaren, onder andere doordat buurtbewoners bezwaar maakten tegen de plannen en een zaak aanspanden bij de Raad van State. Ook heeft de gemeente heeft geprobeerd het tracé te verleggen. Al die tijd konden de bewoners geen kant op. “Je weet dat je weg moet, maar je gaat geen nieuw huis kopen. Dat risico is te groot.”

Maandag 18 juni dient de zaak weer bij de Raad van State.

De volledige reactie van TenneT:

“Wij vinden het oprecht heel vervelend voor de betreffende bewoners van de Roelshoek dat zij al zo lang in onzekerheid zitten over hun woning, mede door de lange duur van de Raad van State procedures, en wij begrijpen hun frustratie.

Wij hopen op een spoedige uitspraak van de Raad van State, zodat er duidelijkheid komt en wij deze bewoners als zij dat willen en hiervoor in aanmerking komen, op korte termijn kunnen uitkopen. Wij kunnen echter pas tot uitkoop van woningen over gaan wanneer wij met zekerheid weten waar en hoe deze nieuwe hoogspanningsverbinding komt te lopen. Op dit moment lopen er echter nog beroepen tegen het inpassingsplan. TenneT verwacht dat het tracé van de bovengrondse hoogspanningsverbinding niet zal veranderen. Mocht de uitkomst van de procedure bij de Raad van State echter leiden tot een ondergrondse verbinding dan is het exacte tracé nog onduidelijk.

Een nieuwe hoogspanningsverbinding van Borssele naar Tilburg is hard nodig om duurzame windenergie vanaf de Zeeuwse kust te kunnen transporteren en om in de toenemende vraag naar elektriciteit te kunnen voorzien. Het aanleggen van een hoogspanningsverbinding van 120 kilometer is erg lastig. Vooral in een dichtbevolkt land als Nederland kost dit veel tijd en afstemming, en vaak ook lange (bezwaar)procedures, zoals in dit geval bij de Raad van State. Ook hebben wij tijdens het zoeken naar een mogelijk tracé te maken gehad met wijzigingen in wet- en regelgeving, waardoor sommige stappen opnieuw moesten worden doorlopen.

Als er door omwonenden beroepen ingediend worden betekent dit Raad van State procedures. Waardoor dit project nog eens 1.5 jaar langer duurt.
Wij gaan tot het aankopen van deze woningen over als wij met zekerheid weten waar de hoogspanningsverbinding gaat komen omdat wij anders misschien ten onrechte woningen aankopen en veel onnodige kosten maken die wij als staatsbedrijf weer naar de huishoudens in Nederland moeten doorberekenen.”