Dieren

Commotie om afschieten wildezwijnenfamilie

Een wildezwijnenfamilie, die in de omgeving van de Nieuwe Zuiderlingerdijk bij Heukelum rondloopt, zal vermoedelijk deze week worden afgeschoten omdat zij te gevaarlijk zijn voor de woonomgeving.

Het gaat om twee volwassen zwijnen en hun zes jonkies. In Heukelum zijn bewoners boos, omdat zij vinden dat het inhumaan is om pas twee weken oude jonkies neer te schieten. “Die beesten kunnen toch niet zomaar worden afgeschoten? Het is schitterend dat ze hier rondlopen, maar ze moeten worden uitgezet in de Veluwe waar ze rustig hun gang kunnen gaan”, aldus een boze omstander Denise Stekelenburg.

Fauna Beheereenheid Gelderland

“Het vermoeden bestaat dat de dieren zijn uitgezet in Heukelum. Aangezien het om een nulstand gebied gaat, moeten de dieren worden afgeschoten. Een andere optie zou kunnen zijn dat de zwijnen worden gevangen en elders worden uitgezet. Maar dat kan niet, omdat de zwijnen ziektes met zich mee kunnen dragen en overdraagbaar zijn op varkens. Afhankelijk van de veiligheid worden de dieren zeer binnenkort afgeschoten.”


http://www.kijk.nl/video/AE7UN1XUxlF6?autoplay=0