Weer & Verkeer

'De verkeerssituatie is hier al tien jaar absurd'

Bewoners van de Nieuwemeerdijk in Badhoevedorp zijn radeloos nu ze al tien jaar lang met de gevaren moeten leven van voorbijrazend verkeer pal voor hun voordeur.

Sinds de gemeente de snelheid heeft teruggeschroefd naar 30km/u en wegversmallingen in de vorm van zogenoemde chicanes heeft geplaatst, zijn ongelukken aan de orde van de dag. Auto-ongelukken, geramde voorgevels, aangereden fietsers, doodgereden katten; de lijst aan ongevallen en incidenten is eindeloos.

De praktijk leert dat weggebruikers hun snelheid niet terugschroeven, maar juist gas bij doen om zo eerder dan de tegenligger bij de versmalling te zijn. De situatie is vooral tijdens de spits levensgevaarlijk. De weg op de dijk is sowieso al smal en met het vele sluipverkeer van de A9 houden buren hun hart vast wanneer schoolgaande kinderen ‘s middags huiswaarts fietsen.

Documentaire

Toch zijn de meeste bewoners in hun strijd tegen de gemeente murw geslagen, omdat een decennium lang tevergeefs is getracht iets te veranderen. Zo niet Martijn Akerboom, relatief nieuw in de buurt. Hij stond paf toen hij vlak voor zijn huis de verkeerssituatie zag. “Ik wist dat ik twee jaar geleden een huis langs een drukke weg had gekocht, maar de verkeerssituatie is hier echt absurd.”, zegt hij.

Met een documentaire, die hij met nog drie strijdbare buurtbewoners maakte, probeert hij extra druk bij de gemeente te genereren. De oplossing volgens hem: “Weg met de chicanes en maak er een 50km/u-weg van, zodat de politie wél komt handhaven.”


‘Nooit is er iets wezenlijks veranderd’

– Martijn Akerboom, buurtbewoner


De gemeente, op haar beurt, onderkent de problemen. Niet alleen de Nieuwemeerdijk in Badhoevedorp, maar de hele Ringdijk – zo’n 60 kilometer lang – kampt met verkeersproblemen. “We zijn al twee jaar bezig met een Ringdijkvisie”, aldus een woordvoerder van de gemeente Haarlemmermeer. “Maar de weg doorkruist vele woonkernen en overal wil men wat anders.”

Komende maandag wordt de eerste terugkoppeling gegeven aan de raadsleden die hun vragen hebben gesteld over de verkeerssituatie en aan de betrokken bewoners. Martijn heeft er een hard hoofd in: “Al tien jaar lang zijn mensen hier zoetgehouden met visies en nieuwe plannen, maar nooit is er iets wezenlijks veranderd.”