Gezondheid

NAM trekt zich terug uit schadeafhandeling

De NAM trekt zich terug uit de afhandeling van aardbevingsschades. Het Centrum Veilig Wonen, die nu voor de NAM de schades afhandelt, zal geen inhoudelijke beslissingen meer nemen over de vergoeding van schades.

De afhandeling van schades komt te liggen bij de Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders. Die gaat kijken op welke manier de schades het beste kunnen worden afgehandeld.

‘Geen ruimte voor bemoeienis van de NAM’

Met het besluit gaat een langgekoesterde wens van Groningers en actiegroepen in vervulling. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) kwam donderdag al met een rapport waarin werd geconcludeerd dat er bij de afhandeling geen ruimte is voor bemoeienis van de NAM.

Volgens het Groninger Gasberaad is het besluit ”onvermijdelijk” en ”een historische mijlpaal”. ”Het is natuurlijk te bizar voor woorden dat de partij die de schades veroorzaakt, de NAM dus, ook bepaalt of er schadevergoeding wordt uitgekeerd”, aldus een woordvoerster van het Gasberaad, waarin bewoners en maatschappelijke organisaties zich verenigd hebben.

Het Gasberaad en de Vereniging Eigen Huis (VEH) kwamen vrijdag met een eigen plan voor schadeafhandeling. Volgens dit plan, waarin ook geen rol is weggelegd voor de NAM, hoeven Groningers niet meer te bewijzen dat de schade aan hun huizen komt door gaswinning (omkering van de bewijslast). Ook stellen de opstellers voor dat alle schades die voor een nog af te spreken datum zijn gemeld, worden gerepareerd. Uitgangspunt daarbij is dat de schade het gevolg is van aardbevingen, tenzij zonneklaar is dat het niet zo is.


Bericht gaat verder onder de video

http://www.kijk.nl/video/JMOmIPXoTr3J?autoplay=0


Nieuw schadeprotocol vanaf 1 juli

Per 1 juli gaat er ook een nieuw schadeprotocol in werking. Kleine schades binnen het ‘effectgebied’ van een beving worden vanaf dan direct hersteld, zonder dat daar eerst aanvullend onderzoek voor nodig is, aldus Alders. Hij benadrukt dat de NAM wel aansprakelijk blijft voor de schades als gevolg van gaswinning.

Alders gaat de komende tijd aan de slag met een handboek voor de beoordeling van schades. Schades die de komende tijd worden gemeld, worden afgehandeld volgens de regels van dat handboek, dat per 1 juli in gebruik wordt genomen.

Om met een schone lei te beginnen krijgen ongeveer 15.000 Groningers een voucher van 1500 euro aangeboden. Dat aanbod geldt voor huiseigenaren die schade hebben die niet erkend is als aardbevingsschade, maar ook voor eigenaren met een nog openstaand schadedossier. Het geld moet worden gebruikt om schades te repareren.