Politiek

Minister: Declaratiegedrag Universiteit Utrecht onacceptabel

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs noemt het declaratiegedrag van de directie van de Universiteit Utrecht (UU) onacceptabel. “Bestuurders van de UU moeten meer soberheid betrachten bij hun declaraties en doelmatiger omgaan met de (publieke) middelen”, schrijft de minister aan de Tweede Kamer.

Het gaat om declaraties van de top van de universiteit in de periode 2013-2015. Volgens een woordvoerder van de universiteit, gaat het onder meer om een aantal flessen dure wijn, taxikosten en verkeersboetes. Daarnaast hadden businessclassvluchten vooraf goedgekeurd moeten worden door de raad van toezicht.

Twee jaar geleden hadden PvdA, SP en CDA vragen gesteld over onder meer privégebruik van de dienstauto door de bestuursvoorzitter van de Universiteit Utrecht.


‘De afgelopen jaren heb ik meerdere malen aangegeven dat declaraties sober, doelmatig, eenduidig en transparant moeten zijn’

– minister Jet Bussemaker


Volgens Bussemaker is het moeilijk om geld terug te vorderen bij de directie omdat het onmogelijk is de exacte omvang van de mogelijk onrechtmatige declaraties vast te stellen. Zij wil dat de raad van toezicht scherper toezicht houdt op het declaratiegedrag van de directie. “De afgelopen jaren heb ik meerdere malen aangegeven dat declaraties sober, doelmatig, eenduidig en transparant moeten zijn”, aldus Bussemaker.

Volgens de woordvoerder van de Utrechtse universiteit is het rapport voor de directie aanleiding geweest om kritisch in de spiegel te kijken. “Enkele uitgaven waren niet sober. Dat betreuren wij en dat is rechtgezet. Procedures zijn in samenspraak met de raad van toezicht aangescherpt”, aldus de zegsman.