Protest honderden kinderen de lucht in

Tweehonderd kinderen zijn verantwoordelijk voor een protest op grote hoogte. Ze hebben een kunstwerk van 65 meter gemaakt om te protesteren tegen de plannen voor hoogspanningsmasten in de buurt van drie basisscholen.

Het kunstwerk is een enorme ballon die maandagavond omhoog is gelaten door de speciaal hiervoor in het leven geroepen vereniging 380kVOosterhoutNEE!. “Hiermee kunnen we laten zien hoe hoog zo’n hoogspanningsmast is”, zegt Rogier Gerritzen van de vereniging.

Het plan om de hoogspanningsmasten vlak langs het dorp aan te leggen is al jaren onderwerp van gesprek. In 2014 besloot netbeheerder Tennet af te wijken van het oorspronkelijke plan waarbij de masten ten noorden van het dorp zouden komen te staan. Nu doorkruist de verbinding de zuidkant van het dorp en komen de masten naast een woonwijk met zo’n 9.000 inwoners te staan.

Rogier en de 1499 andere leden zijn faliekant tegen het plan om enorme hoogspanningsmasten te plaatsen vlak langs de basisscholen De Beiaard, Menorah en De Ontdekking. Met ludieke acties proberen zij aandacht te vragen voor het probleem dat heel Oosterhout treft.

Reactie Tennet

“Wij werken goed samen met de regio en zijn dus ook constructief in gesprek met deze vereniging. Wij waarderen de betrokkenheid van de regio en vinden het ook van groot belang dat de regio kenbaar maakt wat de gevolgen van een bepaalde tracékeuze zijn.” De ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu zullen rond de zomer van 2017 de knoop doorhakken over de exact plek van de hoogspanningsmasten.