'Geen politiek bedrijven over hoofd burger'

De escalatie van de diplomatieke crisis tussen Nederland en Turkije is zowel de Nederlandse als de Turkse regering kwalijk te nemen. Dat stelt Tannet, een netwerkorganisatie van Turks-Nederlandse professionals en wetenschappers.

“Regeringen horen geen politiek te bedrijven over de hoofden van burgers. Nog kwalijker is als een bevolkingsgroep inzet wordt is gemaakt van spierballenvertoon voor eigen electoraal gewin. Beide regeringen hebben gefaald de orde en de veiligheid van de door beide geclaimde ‘eigen’ burgers te waarborgen”, aldus de organisatie. De handelswijze van de Turkse regering ervaart Tannet als “provocerend en weinig tactvol.”

Volgens de belangenorganisatie heeft de verharding in het Nederlandse politieke debat in de afgelopen jaren de emoties doen oplopen bij de Nederlanders van Turkse afkomst. “Deze emoties worden door de Turkse regering aangesproken en lijken te worden gebruikt voor de eigen politieke agenda. Dit draagt bij tot de polarisering in de Nederlandse maatschappij. Inmenging en interventie door de Turkse regering in het sociale bestaan van Turken in Nederland achten wij ongewenst.”