112

PVV stelt Kamervragen over dood Luciano (14)

Wat is er gebeurd met de 14-jarige Luciano in een gesloten jeugdinrichting? Dat wil de familie van de overleden jongen weten. Volgens de politie en de jeugdinstelling overleed de jongen door zelfmoord.

Lilian Helder van de PVV stelt woensdag Kamervragen aan de Minister van Veiligheid en Justitie Stef Blok om duidelijkheid te eisen over de gang van zaken.

De advocaat van de familie, Sébas Diekstra, stelt dat er nooit sectie is verricht op het lichaam van de jongen. Rapporten en onderzoeken van de politie en van de Inspectie Jeugdzorg zouden volgens hem nog steeds niet met de nabestaanden zijn gedeeld.

Alleen gelaten

Volgens Diekstra mocht Luciano gezien zijn situatie niet alleen worden gelaten maar is dat wel gebeurd. De jongen moest elk kwartier worden gecontroleerd maar zou een uur lang alleen zijn geweest. De nabestaanden willen weten hoe het kon.

De familie heeft concreet bewijs van een seksuele relatie met een volwassen man binnen de muren van de instelling. Voor hen is niet duidelijk is of die relatie een rol heeft gespeeld en of die verder is onderzocht.

“Inmiddels zijn bijna negen maanden verstreken zonder dat de nabestaanden enige toelichting hebben gekregen op het onderzoek. Zo ga je niet met nabestaanden om”, aldus Diekstra, die daarover een klacht neerlegt bij de bewindslieden van betrokken ministeries.