Dieren

Bewoners op de bres voor meeuwen bij Schilkampen

Een prachtig stukje natuur lijkt te moeten wijken voor de plezierjacht. En deze doorsteek is volgens Linda vooral voor de vogels de doodsteek.

Meeuwen die momenteel broeden in het gebied zullen verdwijnen, zij voeden hun jongen op het droge land, niet in het water. Eigenlijk zou het de status van beschermd gebied moeten krijgen, zo vinden ook veel buurtbewoners, samen met Linda maken zij zich sterk en voeren ze actie tegen het graven van de doorvaart.