Gezondheid

Belgen boos over Nederlandse downtest

Het Belgische laboratorium Gendia, een belangrijke maker van Niet-Invasieve Prenatale Testen (NIPT), klaagt de Nederlandse staat aan wegens ongeoorloofde staatssteun.

Gendia verdiende de afgelopen jaren goed aan Nederlandse vrouwen die in eigen land niet in aanmerking kwamen voor de bloedtest, die onder meer het syndroom van Down aan het licht brengt. Maar doordat de overheid voortaan acht universitaire medische centra (UMC’s) met 26 miljoen euro per jaar gaat subsidiëren zodat ze de test relatief goedkoop kunnen aanbieden, dreigt het bedrijf uit de Nederlandse markt te worden geprijsd.

Vanaf 1 april komt de NIPT beschikbaar voor alle zwangere vrouwen. Tot nog toe konden alleen vrouwen bij wie uit de combinatietest een verhoogde kans op down was gekomen de bloedtest laten doen.

De eigen bijdrage bedraagt 175 euro. Gendia kan geen aanspraak maken op de subsidieregeling en vindt daarom dat sprake is van concurrentievervalsing. Het bedrijf hoopt via een kort geding voor elkaar te krijgen dat de regeling wordt opgeschort, zodat vervolgens de Europese Commissie er een oordeel over kan vellen.

Nederlandse vrouwen hoefden al niet meer naar België voor de NIPT. Gendia heeft op tweehonderd plaatsen in Nederland ‘priklocaties’. Het lab zegt al meer dan 21.000 Nederlandse vrouwen te hebben geholpen.