Actie tegen sluiting speciaal voortgezet onderwijs Den Bongerd

Na veertig jaar dreigt Den Bongerd, de school voor speciaal voortgezet onderwijs in Oss, de deuren te moeten sluiten.

woensdagavond worden tijdens een protestbijeenkomst namens de inwoners van Oss handtekeningen overhandigd aan de directie door Liliane Marijnissen van de SP en het actiecomite ‘Bongerd moet blijven’. De Ossenaren snappen niets van het besluit om Den Bongerd te sluiten.