112

Vader Sharleyne krijgt van OM geen inzage in dossier

Het Openbaar Ministerie weigert inzage te geven in het dossier en de vertrouwelijke communicatie rondom de dood van de 8-jarige Sharleyne uit Hoogeveen.

Dat laat Sébas Diekstra, advocaat van vader Victor Remouchamps,  weten. Hij deed in februari van dit jaar een WOB-verzoek, omdat hij wilde weten hoe het OM tot het besluit was gekomen om de zaak te laten rusten.

Diekstra wilde weten wat er intern bij het OM is gebeurd en meer weten over het onderzoek dat is gedaan. Bijvoorbeeld alle berichten die via fax, e-mail of brief zijn uitgewisseld tussen het arrondissementsparket Noord-Nederland en de top van het OM in Den Haag. Dat is nu geweigerd.

‘Staatsgeheim’

Volgens de advocaat en de vader van Sharleyne, Victor Remouchamps, is het WOB-verzoek door het OM afgewezen, omdat er het stempel ‘staatsgeheim’ op zou zitten. “Het moet niet gekker worden in Nederland”, reageert Victor. Hij laat het er niet bij zitten en onderneemt stappen. Diekstra: “De eerste stap die we nu kunnen nemen is het indienen van bezwaar bij de minister van Veiligheid en Justitie. Afhankelijk van de reactie van de minister daarop, zullen we ons beraden op eventuele vervolgstappen”.

Sharleyne kwam in juni 2015 om het leven door een val van de tiende verdieping van de flat De Arend in Hoogeveen, waar zij met haar moeder woonde. Ze werd dood gevonden onderaan de flat. Het is nog altijd onduidelijk wat er precies is gebeurd. Na de dood van Sharleyne werd haar moeder als verdachte gezien. Maar wegens gebrek aan bewijs werd de zaak geseponeerd.

Gerechtshof

De vader van Sharleyne vond dat het OM te weinig onderzoek had gedaan en de zaak te snel seponeerde en stapte naar het gerechtshof. Dat bepaalde uiteindelijk dat het OM de moeder alsnog strafrechtelijk moet vervolgen.