'Kameraadschap hield ons op de been in Nederlands-Indië'

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan Korps Commandotroepen (KCT), onze special forces in Nederland, vindt zaterdagmiddag een groot commandoreünie plaats.

Veel oud-gedienden hebben zich aangemeld, zelfs uit de VS, Australië en Canada. Verschillende militaire voertuigen van vroeger en nu passeren de revue en de burgemeester spreekt de passanten toe.

Zo ook oudgediende Siem Boons, die militair was van 1946 tot 1983. Boons werd uitgezonden naar Nederlands-Indië en tussen 1946 en 1949 werd hij ingezet als lid van het Regiment Speciale Troepen. Tijdens de inzet in voormalig Nederlands-Indie nam hij deel aan alle inzetsprongen bij Djoca, Djambi, Airmolek en Gading.

Bij terugkeer in Nederland vervulde hij vele functies bij het Korps. Als militair maakte hij verschrikkelijke dingen mee maar de kameraadschap die hij toen had heeft hij sindsdien niet meer gehad.