Sport

Kyan (10) van club gegooid omdat hij te weinig lootjes verkoopt

Omdat Kyan niet genoeg nieuwjaarsloten voor zijn voetbalclub heeft verkocht, mag het jongetje niet meer voetballen. Hij wordt door zijn club, VV Bladella in Bladel, geroyeerd. Kyan is ontroostbaar.

Elk jeugdlid moet 25 nieuwjaarsloten verkopen van een euro per stuk. Kyan moest dat dit jaar voor het eerst ook. Maar hij kwam niet verder dan 10 loten. De rest van het bedrag moeten de ouders bijlappen. De ouders van Kyan willen dit niet. “Het is een principekwestie. Onze jongen heeft gewoon zijn best gedaan. Bovendien is de contributie van de club dit jaar verhoogd.”

”Onze jongen heeft gewoon zijn best gedaan”

Moeder Maaike verklaart dat ze niet een heel grote familie hebben, die deels in het buitenland woont. Daarnaast hebben niet alle buren zin in zo’n actie. “En mijn zoon is daar nu de dupe van. Je kan toch kinderen niet verplichten om 15 euro bij te betalen? Bovendien zijn er veel meer ouders die balen van de lotenactie.”

‘Lotenactie is nodig’

De club laat weten dat in een algemene ledenvergadering van enkele jaren geleden is besloten tot deze lotenactie. Om de noodlijdende club in stand te houden was een aanzienlijke verhoging van de contributie nodig. Door de lotenverkoopactie is dat nog een beetje binnen de perken gebleven. “Van elk lid wordt verwacht dat ze een vrijwillige activiteit vervullen”, laat secretaris Jac van der Aa weten. “Voor de jeugd is er de verkoop van lootjes en als ouders vrijwilligerswerk willen doen, geldt dat ook.”

Volgens de secretaris is dit de eerste keer al de jaren dat er problemen zijn rond de lotenactie. “Over principiële bezwaren kunnen we praten. De ouders zouden bijvoorbeeld hand- en spandiensten kunnen doen. Maar gesprekken tussen de club en de ouders zijn op niets uitgelopen.”

Verhoging contributie

Een van de andere ouders laat weten dat er dit jaar toch een behoorlijke contributieverhoging is geweest. “We moeten dit jaar 35 euro meer betalen”, zegt Barry. “Daarmee is het motto van de club, lage contributie door de lotenactie, teniet gedaan.”

Vier kinderen die de extra bijdrage van 25 euro niet konden betalen, mogen van de club niet meer voetballen en zijn geroyeerd.