Inwoners Pietersbierum krijgen hun zin

De luidklok van de kerk in Pietersbierum blijft in het dorp. Eerder ontstond er onrust onder de inwoners omdat de eigenaar van de klok, die al sinds 1949 tot het dorp behoord, het ding wilde verkopen.

De eigenaar had de verkoop al bijna rond toen er grote onrust ontstond onder de inwoners van het Friese dorp. De klok zou overgebracht worden naar de Franeker Martinikerk, maar de buurtbewoners vonden dat de klok in Pietersbierum thuishoort.

Woensdag hebben de bewoners gesprekken gevoerd met de eigenaar en de gemeente Franekeradeel. Uiteindelijk is besloten om een stichting op te richten die de taak krijgt om de klok te restaureren. Zodra het dorp de stichting heeft opgezet zal de al ondertekende verkoopovereenkomst worden ontbonden meldt de Leeuwarder Courant.

Foto: Archief