Veertien stamgasten redden 'hun' dorpskroeg in Andijk van de ondergang