Helpende boeren in sneeuw massaal bedankt: 'We kunnen het niet alleen'

Veel dankbetuigingen voor boeren die sneeuw ruimen: 'We kunnen het niet alleen'