Pietendiscussie, inflatie en de wegwerpcultuur: Nederlanders hebben minder zin in Sinterklaas