CBS: inflatie volgens eigen rekenmethode licht gedaald tot 14,3 procent